Reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.kahaki.pl objęte są gwarancją producenta oraz ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową. Reklamacji nie podlegają towary mające uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Klienta  lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.
W razie stwierdzenia jakiejkolwiek wady materiałowej/ wykonawczej – prosimy o powiadomienie o tym fakcie Sklep www.kahaki.pl ( najlepiej drogą mailową na adres info@kahaki.pl ) celem przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Towar odsyłany do oględzin musi być czysty. Pracownik firmy Kahaki sp z o.o. ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
Towar do sklepu należy dostarczyć na koszt własny. Po uwzględnieniu reklamacji towar zostanie odesłany do klienta na koszt sklepu www.kahaki.pl

Jak dokonać reklamacji:
1. Napisz i uzasadnij jaki jest powód reklamacji,
2. Spakuj towar, dołącz pismo reklamacyjne ( gotowy formularz w Download ) oraz koniecznie oryginał paragonu/faktury,
3. Tak spakowany towar wyślij na nasz adres: Kahaki sp. z o.o. ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków